เราคือใคร?

ก่อนที่จะมาเป็น Tripniceday.com ในวันนี้

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่อง และถือเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้เป็นอย่างมากให้กับประเทศไทย จากการเติบโตดังกล่าวเราจึงได้เห็นตัวกลางในการให้บริการเกี่ยวกับที่พัก รถเช่า และตั๋วเดินทางเกิดขึ้นมากมาย แต่ทีมงานของเราเห็นว่าตลาดสืบค้นข้อมูลก่อนที่ผู้ใช้งานจะตกลงเดินทางไปท่องเที่ยวที่ใดที่หนึ่งนั้นยังมีความยุ่งยากและซับซ้อนในการหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และยังเห็นความไม่เท่าเทียมระหว่างธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เทียบกับธุรกิจขนาดใหญ่ที่ให้บริการมาอย่างยาวนาน

วิดีโอแนะนำบริการจาก Startup Thailand

Tripniceday Team Photo

จากช่องว่างดังกล่าว จิรายุ หนึ่งในผู้ก่อตั้งจึงเห็นว่าหากสร้างซอฟแวร์ที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ และใช้ประโยชน์จากเส้นทางที่ต้องเดินทางอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถลดขั้นตอนและเวลาในการจัดแผนการเดินทางลงไปได้มาก เมื่อนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงสถานที่ใหม่ๆ โดยไม่จำเป็นต้องไปตามสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ผู้ประกอบการที่อยู่ในจังหวัดต่างๆ ก็มีโอกาสได้ลูกค้ามากขึ้นตามไปด้วยเช่นเดียวกัน จึงเกิดเป็นโครงการ Tripniceday ขึ้น

Tripniceday (ทริปไนซ์เดย์) ประกอบธุรกิจซอฟแวร์ประเภทเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่ให้บริการข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว พร้อมจัดโปรแกรมการเดินทางให้กับผู้ใช้อัตโนมัติ ระบบของเราได้นำเสนอสถานที่น่าสนใจระหว่างเส้นทางของผู้ใช้ โดยผู้ใช้บริการสามารถบันทึกแผนการเดินทางเก็บไว้แก้ไขภายหลังได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ต่างจากการจัดแผนการเดินทางแบบเดิมๆ ที่ผู้ใช้จะต้องทำการสืบค้นข้อมูลหลายแหล่ง จดลงกระดาษแล้วเรียงลำดับการเดินทางก่อนหลังด้วยตัวเอง

  • Tripniceday, Boat

    เขมพรรษฐ์ (โบ๊ต)

    CEO

  • Tripniceday, P

    จิรายุ (พี)

    CPO & CTO

ทีมงานของเราอาจจะไม่ได้มาจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวโดยตรง แต่ล้วนแล้วมีประสบการณ์ในการจัดแผนการเดินทางไปเที่ยวเหมือนกับคนส่วนใหญ่ และประสบปัญหาเช่นเดียวกันคือเสียเวลาในการวางแผนการเดินทางค่อนข้างมาก ต้องสืบค้นข้อมูลหลายแหล่ง จากนั้นก็มาเทียบเส้นทางที่ใช้กันเอาเอง จึงวางแผนสร้างผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าจะน่าจะตอบโจทย์การใช้งานเวลาไปเที่ยวในแต่ละที่ ซึ่งไม่จำเป็นต้อง “ตามกระทู้” หรือตามแผนการเดินทางของคนอื่น

หากคุณต้องการรู้จักเรามากกว่านี้ สามารถเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น แนะนำบริการ หรือพูดคุยกันได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียอย่าง LINE ที่ @tripniceday หรือ Facebook ที่ Facebook.com/tripniceday เผื่อเราอาจจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรืออาจเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกันได้ในอนาคต 🥳