ทำไมต้อง Tripniceday?

คำถามคือ เราจะช่วยนักท่องเที่ยวให้วางแผนการเดินทางได้เร็ว และสะดวกขึ้นได้อย่างไร

ปัญหาคือระหว่างที่ผู้ใช้ทำการจัดโปรแกรมการเดินทางนั้น เรามักจะพบว่าผู้ใช้งานส่วนใหญ่ต้องสืบค้นข้อมูลหลายที่ ทำให้เสียเวลา และไม่สะดวกสำหรับผู้ที่ไม่ถนัดการใช้เทคโนโลยี บ่อยครั้งที่ผู้ใช้ไม่ทราบว่าควรจะไปสถานที่ใดก่อนหลัง หรือสถานที่หนึ่ง สามารถไปเส้นทางเดียวกับอีกสถานที่หนึ่งได้หรือไม่ การจัดแผนการเดินทางที่ไม่ดีจะทำให้เสียเวลาในการเดินทางที่มากขึ้น จนไม่สามารถไปสถานที่ที่ทำการจัดโปรแกรมไว้ได้ครบ และเสียโอกาสในการเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง

อีกทั้งคนส่วนมากจะจัดโปรแกรมการเดินทางเอาไว้ล่วงหน้า และมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทางอยู่ตลอดเช่น การเปลี่ยนสถานที่ที่ต้องการเดินทาง เปลี่ยนร้านอาหาร หรือเปลี่ยนเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางเพื่อเลี่ยงสภาพการจราจรก็ดี หรือการสัญจรที่ยากลำบากก็ดี ซึ่งการแก้ไขโปรแกรมการเดินทางแต่ละครั้ง ผู้ใช้ต้องทำการตรวจสอบการเดินทางใหม่แทบทั้งหมด เพื่อดูความเป็นไปได้ในการเดินทางไปยังสถานที่ใหม่กับสถานที่เดิมที่มีอยู่แล้วในทริป จากความยุ่งยากในการสืบค้นข้อมูล และแก้ไขโปรแกรมการเดินทางเหล่านี้

Why use tripniceday?

เราจึงเห็นว่าหากมีระบบที่ช่วยในการจัดโปรแกรมการเดินทางตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ สามารถบันทึกโปรแกรมเก็บไว้ และง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตน่าจะตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้บริการเหล่านี้

Tripniceday จึงตั้งต้นโครงการเป็นระบบสำหรับ "จัดแผนการเดินทาง" ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูล, วางแผนการท่องเที่ยวในแต่ละทริป และทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเดินทางของผู้ใช้ให้อย่างครบครัน

นอกจากนั้นเพื่อสร้างความยั่งยืนในการดำเนินงาน ทีมงานของเรามุ่งหวังที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยนำ feedback ของผู้ใช้งานมาแก้ไข ปรับปรุง และทดสอบการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ เราคาดหวังว่าจะสร้าง ecosystem ที่เป็นธรรมชาติในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระหว่างนักท่องเที่ยวและผู้ให้บริการ อะไรดีอะไรไม่ดีสังคมเป็นตัวกำหนด ไม่ใช่การบริหารจัดการนำแต่สิ่งที่ไม่ดีออกไป เหลือแต่ด้านที่ผู้ได้ผลประโยชน์อยากนำเสนอเท่านั้น

Ecosystem

นอกจากนั้นเรายังยึดมั่นในมาตรฐานคุณภาพของสินค้าและบริการที่เรากำหนดไว้ 4 ประการคือ

  1. มีความโปร่งใส รักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้บริการ ไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
  2. ไม่มีอคติแสดงข้อมูล หรือให้บริการข้อมูล ไม่มีแบ่งแยกชุดข้อมูล ให้บริการข้อมูลแก่ผู้ให้บริการอย่างเท่าเทียม และตามความเป็นจริง
  3. นำเสนอการท่องเที่ยวตามประสบกาณ์ ผู้ใช้งานสามารถเลือกคัดกรองข้อมูลสถานที่เที่ยวที่ต้องการ ตามประเภทการท่องเที่ยวที่แต่ละคนชื่นชอบได้
  4. นำเสนอสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง ในโลกอินเตอร์เน็ตทุกวันนี้ เรามักถูกรบกวนโดยโฆษณาที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือไม่ตรงตามความต้องการ หรือในเวลาที่เหมาะสม ในอนาคตเมื่อมีข้อมูลมากพอ Tripniceday เราจะใช้อัลกอริทึมในการคัดกรองเลือกประเภทของสถานที่ท่องเที่ยว พันธมิตรทางธุรกิจ หรือโฆษณาให้ตรงตามกับความต้องการของผู้ใช้ ให้รู้สึกว่าผู้ใช้งานไม่ถูกรบกวนด้วยเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้อง

เราเพิ่งเริ่มทดสอบการใช้งานระบบเมื่อต้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ซึ่งแน่นอนว่าหลายอย่างยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา และแผนการดำเนินงานของเรา เรายินดีที่จะรับฟังปัญหา คำแนะนำ และการติชมบริการทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน สุดท้ายต้องขอขอบคุณที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมบริการของเรา และเราคาดหวังอย่างยิ่งว่าจะให้บริการได้มากขึ้น ดีขึ้น และตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวทุกคนได้ในอนาคต

ทีมงาน Tripniceday ☀️